Szabályzatok

 

Etikai kódex

A Magyar Ital- és Áruautomata Szövetség célkitűzéseinek egyike a fogyasztók korrekt ellátásának biztosítása, valamint a Szövetség tagjainak egymás közötti együttműködésének és versenyének, az ügyfelekkel kapcsolatos eljárásának oly önkéntes módon történő szabályozása, amely hozzájárul ahhoz, hogy elősegítsük és építsük a Szövetség arculatát és korrekt megjelenésünkkel növeljük az üzletág hírnevét.

Az első bekezdésben foglaltakat figyelembe véve automatáinkat úgy üzemeltetjük, hogy bizalmat keltsünk vásárlóinkban és azt meg is tartsuk. Ennek érdekében az tagjaink az alábbiakat vállalják:

I.

 1. Mindenkor garantáljuk, hogy az automatákat a gyártó által, kifejezetten automatákhoz ajánlott alapanyagokkal látjuk el.
 2. Gondoskodunk a higiéniai előírások pontos betartásáról, illetve betartatásáról.
 3. Az adagok beállításakor a szállítók által megadott gramm/víz mennyiség alá nem megyünk.
 4. A bejelentett, vagy észlelt meghibásodások kijavítását, megszüntetését a legközelebbi két munkanapon belül megkezdjük.
 5. A snack és szendvics automatákban az előírásoknak megfelelő friss, higiénikus és tetszetős árut kínálunk.
 6. Az automaták kezelőit, üzemeltetőit ellátjuk olyan írásos tájékoztatóval, amely hasznos felvilágosítást nyújt az automaták kezelésére, tisztítására vonatkozóan, illetve lehetőséget biztosítunk a MIÁSZ által szervezett töltőtanfolyam elvégzésére.

II.

A korrekt verseny és az automaták széleskörű alkalmazásának biztosítása érdekében tagjaink a tisztességtelen piaci magatartás tilalmáról szóló 1990.évi LXXVI. törvényben foglaltak betartása érdekében az alábbiakat vállalják:

 1. Nem alkalmazunk a versenytárs kiszorítása céljából olyan módszereket (pl. anyagi eszközök igénybevételével tisztességtelen előny biztosítása, vagy megtévesztésre alkalmas feliratok elhelyezése) amely ellenkezik az általános etikával, vagy a szerződés megszüntetésére ösztönzi a megrendelőt.
 2. Nem keressük meg másik tag alkalmazottját azzal a szándékkal, hogy az illetőt állásváltoztatásra vegyük rá.
 3. Minden lehető lépést megteszünk annak érdekében, hogy olyan peres ügyekbe ne keveredjünk, amely feltételezhetően hátrányos helyzetet teremtene a Szövetség céljaival szemben és káros lenne az iparágra.
 4. Nem alkalmazunk átmenetileg sem olyan árakat, amelyek nem fedezik az önköltséget.
 5. Amennyiben a Szövetség tagjainak egymás közötti jogviszálya támadna, úgy a vitát a Szövetség elnöksége elé visszük és megpróbáljuk a vitát szövetségen belül lezárni.

III.

Bármely tag jogosult az Etikai Bizottság elé írásbeli indoklással ellátott panaszát a bizottság elé beterjeszteni. Az Etikai Bizottság köteles a panaszokat a beérkezéstől számított 30 napon belül kivizsgálni és megállapításáról mindkét felet, valamint az aktuális Hírlevélben a tagságot tájékoztatni, azzal, hogy mindaddig, amíg a panasz rosszhiszemű volta, vagy megalapozatlansága be nem bizonyosodik, az Etikai Bizottság panasz bejelentő személyét, annak írásbeli hozzájárulása hiányában nem hozhatja nyilvánosságra.

Az Etikai Bizottság köteles mindkét felet meghallgatni, köteles továbbá a panasz beérkezésétől számított 8 napon belül a panaszolt felet írásbeli észrevételeire felhívni. Az Etikai Bizottság megállapítása alapján az alábbi szankciókat alkalmazza:

 1. Figyelmeztetés és az etikai vétség tényének az aktuális Hírlevélben való közzététele.
 2. Kéthavi külön tagdíj befizetésére való kötelezés.
 3. Javaslat az elnökség felé a tagságból való kizárásra.
 4. Kizárás (elnökség által az Alapszabálynak megfelelően).
 5. A panasz alaptalan voltának és a panasztevő személyének Hírlevélben való közzététele.

Az Etikai Bizottság összetétele:

Az Etikai Bizottság három főből álló ad hoc bizottság, akik közül egy főt az elnökség, egy főt a Felügyelő Bizottság delegál, egy fő pedig az elnökség és a Felügyelő Bizottság közös javaslatára kerül megválasztásra a tagságból.

Mind a Felügyelő Bizottságnak, mind az elnökségnek figyelembe kell venni a konkrét etikai eset kapcsán esetlegesen felmerülő összeférhetetlenséget.

IV.

A Magyar Ital- és Áruautomata Szövetség által összeállított és a közgyűlés által elfogadott Etikai kódex tartalmát, követelményeit, ajánlásait megismerve, azt magamra nézve kötelezőnek ismerem el és biztosítom annak betartását és betartatását. Tudomásul veszem, hogy a MIÁSZ logóját akkor vagyok jogosult használni, amennyiben az Etikai kódex tartalmát elfogadom és betartom.

Partnereinkkel kötött szerződéseinkhez az Etikai kódexet mellékletként csatoljuk.

V.

Jelen Etikai kódex nyilvános, mindenki által hozzáférhető.Legfrissebb hírek

Csehó Zsolt úr a Hungaro Kereskedőház Kft. tulajdonosa lett a 2022. Év Automatás Vállalkozója

2022-10-07

A NASZ 2022. évi őszi rendezvénye 2022. október 07.-én (péntek) este az Év Automatás Vállalkozója Díj átadásának is a helyszíne volt.

A Díj a Táltos Katamarán hajóra szervezett esti gálaprogram vacsora ideje alatt került átadásra.

2022. évben a NASZ Elnöksége a Díjat Csehó Zsolt úrnak a Hungaro Kereskedőház Kft. tulajdonosának ítélte oda.

Ezúton is gratulálunk! További eredményes és sikeres munkát kívánunk!

tovább »

Nemzeti Automata Szövetség

(Magyar Ital és Áruautomata Szövetség)

1137 Budapest, Carl Lutz rkp. 29. KLÁRIS IRODAHAJÓ

|

Telefon: 06-30-960-6199 - Dr. Davola József (főtitkár)

e-mail: davola@nemzetiautomata.hu, nasz@nemzetiautomata.hu

|

 

|