B. Tóth Ferenc úr, IQOM Consulting Services Kft. előadásának összefoglalása:

IQOM bemutató.pdf

 

Szendrei Márton úr, Gergely Dávid úr, KETSH Kft. előadásának összefoglalása:

Ketsh NASZ 202022.pdf

 

Tóth Dénes úr, NÉBIH, Agrárminisztérium, Élelmiszergazdasági és -minőségpolitikai Főosztály, előadásának összefoglalása:

Az élelmiszervállalkozók kötelezettségei és felelősségei

Az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről szóló 178/2002/EK rendelet értelmében az élelmiszer automatákat működtető kereskedők élelmiszervállalkozóknak tekintendők. A fentiek értelmében az élelmiszer-automata vállalkozásokra is ugyanazok a jogszabályi feltételek és élelmiszerbiztonsági követelmények vonatkoznak, mint az élelmiszer termelőre, előállítóra, forgalmazóra.

A legfontosabb élelmiszerbiztonsági követelmény, hogy nem biztonságos, azaz egészségre ártalmas vagy emberi fogyasztásra alkalmatlan élelmiszer nem hozható forgalomba. Az élelmiszerbiztonság biztosítása elsősorban az élelmiszervállalkozó és a hatóság feladata, de fontos szerepe van benne a fogyasztói tudatosságnak is.

Az élelmiszer-automata vállalkozásnak, mint élelmiszervállalkozásnak kötelező:

  • betartani az általános higiéniai követelményeket, amelyeket a 852/2004/EK rendelet határoz meg;
  • önellenőrzési, minőségbiztosítási, nyomonkövetési, termékvisszahívási rendszereket vagy ilyen rendszerek olyan elemeit működtetni, amelyekkel biztosítható az élelmiszer biztonságossága, megfelelő minősége, azonosíthatósága és nyomon követhetősége;
  • bejelenteni tevékenységét a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatalhoz (NÉBIH weboldalán);
  • élelmiszerlánc felügyeleti díjat (http://portal.nebih.gov.hu/hu/web/guest/felugyeletidij ) és kamarai tagdíjat (kamarai portálon) fizetni.

Az élelmiszer-automata vállalkozás, mint kereskedelmi tevékenységet folytató köteles:

  • bejelenteni kereskedelmi tevékenységét a székhely szerinti jegyzőhöz;
  • a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet 13 § (2) bekezdés szerinti hatósági engedélyeket beszerezni és az automatán nevét és székhelyét feltüntetni.

Az élelmiszer automatákra vonatkozó általános követelmények:

  • élelmiszert forgalmazó automatának rendelkeznie kell gépgyártói megfelelőségi nyilatkozattal, miszerint az automata alkalmas élelmiszerekkel való érintkezésre;
  • a karbantartást, tisztítást, feltöltést naprakészen dokumentálni szükséges;
  • biztosítani kell az élelmiszer előállítója által meghatározott tárolási feltételeket (pl. hűtést igénylő élelmiszerek esetében a hűtési lánc biztosítása a szállítás, feltöltés, árusítás alatt);
  • biztosítani kell a hulladékká vált élelmiszerek kezelésére, az automaták környezetére és a személyi higiéniára vonatkozó elvárásokat

A több mint tíz éves élelmiszer és italadagoló automaták jó higiéniai gyakorlatáról készült útmutatónak a felülvizsgálata javasolt.

 

Bod Péter Ákos úr a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanára előadásának összefoglalása:

A magyar gazdaság 2022-es évi és azt követő kilátásait a szokásosnál is nehezebb előrejelezni, mert régen nem voltak olyan meghatározók a külső körülmények. Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy már teljesen mögöttünk a Covid-járvány, amely 2020 tavaszán gazdasági visszaesésbe lökte Magyarországot is, holott a járvány a világátlagnál jobban átoltott Európában sem múlt el végleg, más kontinenseken pedig a neheze még most jöhet. Az újabb kínai lezárások fékezik a nemzetközi ellátási folyamatokat, rontják az üzleti kilátásokat. Még drámaibb törést hozott az európai gazdasági folyamatokban az orosz invázió. Annak nyomán tovább gyorsult egy sor mezőgazdasági termék, alapanyag és energiahordozó világpiaci ára, és legfőképpen megnőtt a bizonytalanság a gazdaságban, a mindennapokban.

A nehezedő világgazdasági környezetben a magyar üzleti konjunktúra külső feltételei 2022 tavaszán romlani kezdtek, miközben a 2021 nyarától meghozott sokféle gazdaságélénkítő, hangulatjavító intézkedések nyomán a lakossági fogyasztás az év első három hónapjában szinte dübörgött. Eközben azonban az államháztartás hiánya nagyon megnőtt, sőt most már a külkereskedelmi mérleg is deficitbe fordult. Az inflációs ütem pedig úgy is tíz százalékos magasságba emelkedett, hogy a rezsikiadásokra, a motorüzemanyagra, számos élelmiszerre hatósági árat vezettek be. A költségvetési hiány leszorításának feladatát már nem lehet elkerülni, a kormány keresi is a bevételi forrásokat, és igyekszik csökkenteni a kiadásokat. Egyebek mellett az élelmiszerkereskedelem, az építőipar, biztosítás, bankszektor kerültek szóba, mint ahol újabb iparági külön-elvonások jöhetnek, a kiadási oldalon pedig az állami beruházások újabb felülvizsgálata és visszafogása várható.

Ezekkel együtt is tartósan magas marad az infláció, és azzal együtt jár a kamatok szintjének emelkedése.  A nemzeti banki kamatemelés mérsékelheti a forint árfolyamának folyamatos és jelentős romlását, de egyben visszafogja a lakosság és az üzleti világ fejlesztési, beruházási aktivitását.

A romló pénzügyi helyzetben kritikusan fontos lenne az uniós válságkezelési alapokhoz és a kedvezményes hitelekhez való hozzáférés. Ezt azonban most gátolják a magyar jogállamiságot, a korrupció elleni fellépés hiányosságait érő uniós kritikák. Látni kell, hogy az EU nettó befizetői (végső soron a német, svéd, holland, francia adófizetők) ma sokkal kritikusabban tekintenek az új tagállamokra és azok belső viszonyaira, mint még a válságok előtti években. Feszültséget okoz az is, hogy az orosz energiaimporttól való függés nagyon eltérő arányú az Unióban, a függés felszámolására irányuló közös törekvés végrehajtása pedig teherpróbának teszi ki az európai együttműködést és szolidaritást.

Minden politikai, stratégiai feszültség ront a magyar gazdasági kilátásokon és a lakossági fogyasztási képességen, rendre gyengíti a forint árfolyamát, ráerősít az inflációra. A sokféle veszély és bizonytalanság ellenére a makrogazdasági előrejelzések abból indulnak ki, hogy – hacsak további komoly válságesemény nem lép fel – a gazdasági idén mintegy 3-4 százalékkal növekszik, részben még a gazdaságba eddig beöntött költségvetési pénzek nyomán, majd 2023-ban ennél gyengébb konjunktúra várható. Az infláció egész évben erős marad, jövőre egy kissé mérséklődik – feltéve, hogy a külső körülmények nem romlanak vissza. A vállalkozásoknak minden képpen fel kell készülniük az újabb gyors irányváltások lehetőségére.        

tovább »KAPCSOLAT

Címünk:

Nemzeti Automata Szövetség

KLÁRIS IRODAHAJÓ

1137 Budapest, Carl Lutz rkp. 29.

Telefon:
06-30-960-6199   Dr. Davola József (főtitkár)
e-mail: davola@nemzetiautomata.hu; davola@miasz.hu

06-30-861-7229   Kaló Erika( irodavezető)
e-mail: nasz@nemzetiautomata.hu

 

Nemzeti Automata Szövetség

(Magyar Ital és Áruautomata Szövetség)

1137 Budapest, Carl Lutz rkp. 29. KLÁRIS IRODAHAJÓ

|

Telefon: 06-30-960-6199 - Dr. Davola József (főtitkár)

e-mail: davola@nemzetiautomata.hu, nasz@nemzetiautomata.hu

|

 

|