A Nemzeti Automata Szövetség Közgyűlése 2020. szeptember 03.-án (csütörtök)

MEGHÍVÓ

a Nemzeti Automata Szövetség

Közgyűlésére

A közgyűlés ideje:          2020. szeptember 03.-án (csütörtök)              10.00-kor

Amennyiben a közgyűlés határozatképtelen, úgy a megismételt közgyűlésre ugyanaznap, 2020. szeptember 03.-án, (csütörtök) 10.45-kor kerül sor a megadott helyszínen, amely közgyűlés, az eredeti napirendben szereplő ügyekben, a jelenlévők számától függetlenül határozatképes.

A közgyűlés helyszíne:

KLÁRIS Irodahajó (1137 Budapest, Carl Lutz rakpart 29.)

Időpontja:

2020. szeptember 03. (csütörtök)                10.00-tól

Napirend:

Jelenléti ív aláírása

1. Megnyitó.

2. Határozatképesség megállapítása.

3. Levezető Elnök megválasztása.

4. Jegyzőkönyv hitelesítők (2 fő) megválasztása.

5. Napirendi pontok ismertetése.

6. Szavazás a napirendi pontok elfogadásáról.

7. Elnöki beszámoló a 2019-ben kitűzött célokról és azok megvalósításáról.

8. Szavazás az elnöki beszámoló elfogadásáról.

9. Pénzügyi beszámoló a 2019. évről.

10. Felügyelő Bizottság beszámolója.

11. Szavazás a 2019. évi pénzügyi és felügyelő bizottsági beszámoló elfogadásáról.

12. A 2021. évi munkaprogram ismertetése.

13. A 2021. évi költségvetés ismertetése.

14. Hozzászólások.

15. Szavazás a 2021. évi munkaprogramról és a 2021. évi költségvetésről.

16. A közgyűlés bezárása.

 

A közgyűlés lefolytatásának rendjét a NASZ Elnöksége 2020. 08. 25.-i ülésén pontosította, megvitatta és azt követően került megküldésre a Tagság számára.

A NASZ közgyűlés meghívóját és napirendjét, meghatalmazást csatoltan megküldjük.

Kérjük, hogy jelenlétükkel és szavazataikkal járuljanak hozzá a közgyűlés sikeres lebonyolításához.

Személyes megjelenésükre vagy sajnálatos távollétük esetén meghatalmazásukra feltétlenül számítunk!

Tisztelettel:

Dr. Davola József                                                                  Lőrincz László

a NASZ főtitkára                                                                   a NASZ elnöke

Nemzeti Automata Szövetség

(Magyar Ital és Áruautomata Szövetség)

1137 Budapest, Carl Lutz rkp. 29. KLÁRIS IRODAHAJÓ

|

Telefon: 06-30-960-6199 - Dr. Davola József (főtitkár)

e-mail: davola@nemzetiautomata.hu, nasz@nemzetiautomata.hu

|

 

|