Meghívó a Nemzeti Automata Szövetség Közgyűlésére 2021. május 20. (csütörtök.) 11.00-kor

MEGHÍVÓ

a Nemzeti Automata Szövetség

Közgyűlésére

A közgyűlés időpontja:    2021. május 20. (csütörtök)        11.00-kor

Amennyiben a közgyűlés határozatképtelen, úgy a megismételt közgyűlésre ugyanaznap, 2021. május 20.-án csütörtök 15 perccel későbben kerül sor a megadott helyszínen, amely közgyűlés, az eredeti napirendben szereplő ügyekben, a jelenlévők számától függetlenül határozatképes.

A közgyűlés helyszíne:

KLÁRIS Irodahajó

1137 Budapest, Carl Lutz rakpart 29.

Napirend:

Jelenléti ív aláírása

1. Megnyitó.

2. Határozatképesség megállapítása.

3. Levezető Elnök megválasztása.

4. Jegyzőkönyvvezető (1 fő) és hitelesítők (2 fő) megválasztása.

5. Szavazatszámláló bizottság felkérése (3 fő), megválasztása.

6. Napirendi pontok ismertetése.

7. Szavazás a napirendi pontokról.

8. Elnöki beszámoló a 2020-ban kitűzött célokról és azok megvalósításáról.

9. Szavazás a 2020. évi elnöki beszámolóról.

10. Pénzügyi beszámoló a 2020. évről.

11. Felügyelő Bizottság beszámolója a 2020. évről.

12. Szavazás a 2020. évi pénzügyi beszámolóról.

13. A 2022. évi munkaprogram ismertetése.

14. A 2022. évi költségvetés ismertetése.

15. Hozzászólások.

16. Szavazás a 2022. évi munkaprogramról és a 2022. évi költségvetésről.

17. A jelenlegi elnökségi tagok mandátum lejártának bejelentése.

18. A jelölő bizottság beszámolója.

19. Elnökségi tagjelölt állítás.

20. A jelöltek bemutatkozása.

21. Az új elnökségi tagok megválasztása.

Szünet.

22. Az új elnökségi tagokra beérkezett szavazás eredményének ismertetése. A megválasztott elnökségi tagok maguk közül megválasztják az elnököt és a pénztárost.

Az új elnökség bemutatkozása.

23. Az előző Közgyűlést követően belépett új tagok rövid bemutatkozása.

24. A közgyűlés bezárása.

A közgyűlés lefolytatásának rendjét a NASZ Elnöksége a Felügyelő Bizottság bevonásával 2021. 01. 28.-i ülésén megkezdte és folyamatosan elvégezte és a 2021. 04. 22.-i ülést követően kerül megküldésre a Tagság számára.

A NASZ közgyűlés meghívóját és napirendjét, meghatalmazást csatoltan megküldjük.

A NASZ Alapszabály értelmében a jelenlegi Elnökség mandátuma 2021. május 21.-én lejár.

Mint köztudott a jelenlegi pandémiás helyzetre vonatkozó korlátozó szabályozás a közgyűlés lefolytatásának megszokott eljárási rendjétől eltérő szabályokat fogalmaz meg, amelyeket be kell tartanunk.

Az Elnökség, a 2021. április 22.-i elnökségi ülésén elfogadott eljárási rendjének megfelelően a közgyűlés lefolytatásának rendje:

1.) Annak érdekében, hogy a NASZ 2021. május 20.-i (csütörtök) tisztújító közgyűlése határozatképes és érvényes legyen a pandémiás helyzetből fakadó korlátozó szabályozás értelmében szükséges a Tagok meghatalmazása.

2.) A közgyűlés a korlátozó szabályozás értelmében a tagok személyes részvétele nélkül történik.

A helyszínen az Elnökség, Felügyelőbizottság, Jelölőbizottság Elnöke, a NASZ Irodavezetője és a NASZ Főtitkára tartózkodik a megfelelő védőfelszerelésben és távolságtartással.

3.) A Tagok a közgyűlésre Teams-en (számítógépre, okos telefonra telepített informatikai alkalmazás) keresztül tudnak bekapcsolódni.

4.) A jelenléti ív aláírása és a napirendi pontokra történő szavazás érdekében a Meghívóhoz kapcsolt csatoltan küldött

MEGHATALMAZÁST kérjük szépen

- 2 példányban

- a meghatalmazottak és a cég adataival kitölteni,

- cégszerűen aláírni,

- tanúkkal aláíratni,

- lebélyegezni és

- postai úton 2 példányban a következő címre megküldeni:

Nemzeti Automata Szövetség

KLÁRIS Irodahajó

1137 Budapest, Carl Lutz rakpart 29.

Az a MEGHATALMAZÁS lehet csak érvényes, amely a helyszínen jelenlévő valamelyik elnökségi tag, felügyelőbizottsági tag vagy jelölőbizottság elnöke (NASZ tagja) nevére kerül a fent leírtaknak megfelelően kitöltésre és postai úton megérkezett a megadott címre.

Jelenlévő elnökségi tagok:

Lőrincz László úr, a NASZ elnöke

Bádi Gábor úr, a NASZ alelnöke, pénztáros

Guti Richárd úr, a NASZ elnöke

Mucska Péter úr, a NASZ elnöke

Sirály Ferenc úr, a NASZ elnöke

Jelenlévő felügyelőbizottsági tagok:

Farkas Attila úr, a Felügyelő Bizottság elnöke

Németh Tibor úr, a Felügyelő Bizottság tagja

Jelenlévő jelölőbizottsági elnöke:

           Szalai Géza úr, a Jelölő Bizottság elnöke

5.) A MEGHATALMAZÁS birtokában a meghatalmazott aláírja a jelenléti ívet a saját és a meghatalmazó nevében, illetve a szavazás alkalmával a saját és a meghatalmazó nevében szavaz.

Ezáltal a közgyűlés eredményesen és a szabályoknak megfelelően lefolytatható!

Ennek érdekében kérjük szépen Tisztelt Tagjainkat, hogy vegyék fel a kapcsolatot a helyszínen jelenlévő személyekkel!

A pandémiás helyzettel összefüggésben a következő hetekben bekövetkező változásokról, illetve a közgyűlés megtartásának aktuális lehetőségéről folyamatosan hetente tájékoztatást küldünk.

Kérjük Tisztelt Tagjaink aktív részvételét, támogatását az előttünk álló tisztújító közgyűlés eredményes lefolytatása érdekében!

Tisztelettel:

Dr. Davola József                                                                    Lőrincz László

    a NASZ főtitkára                                                                       a NASZ elnökeLegfrissebb hírek

Csehó Zsolt úr a Hungaro Kereskedőház Kft. tulajdonosa lett a 2022. Év Automatás Vállalkozója

2022-10-07

A NASZ 2022. évi őszi rendezvénye 2022. október 07.-én (péntek) este az Év Automatás Vállalkozója Díj átadásának is a helyszíne volt.

A Díj a Táltos Katamarán hajóra szervezett esti gálaprogram vacsora ideje alatt került átadásra.

2022. évben a NASZ Elnöksége a Díjat Csehó Zsolt úrnak a Hungaro Kereskedőház Kft. tulajdonosának ítélte oda.

Ezúton is gratulálunk! További eredményes és sikeres munkát kívánunk!

tovább »

Nemzeti Automata Szövetség

(Magyar Ital és Áruautomata Szövetség)

1137 Budapest, Carl Lutz rkp. 29. KLÁRIS IRODAHAJÓ

|

Telefon: 06-30-960-6199 - Dr. Davola József (főtitkár)

e-mail: davola@nemzetiautomata.hu, nasz@nemzetiautomata.hu

|

 

|